Nyheter

Alla nyheter

 • Ledigt jobb: Forskare inom GENPARENT-projektet på SOFI 2020-10-23 Institutet för social forskning (SOFI) söker en forskare till enheten för socialpolitik, för anställning i ett år med möjlighet till förlängning.
 • Läsutveckling hos nyanlända genom samverkan 2020-10-23 Hur lär man sig att läsa på ett nytt språk och hur kan forskare samarbeta med skollärare?Maria Lim Falk beviljades 295 000 kronor i samverkansmedel för sitt forskningsprojekt som främjar utbildningsutveckling bland nyanlända gymnasieelever.
 • Dödlighet relaterad till covid-19 bland migranter och etniska minoriteter 2020-10-23 Vid den digitala Mål 11-veckan presenterade Mikael Rostila resultat från en studie kring skillnader i dödlighet i covid-19 i Stockholm.
 • ERC Starting Grant till Mikael Rostilas samarbetsprojekt med University of Glasgow 2020-10-22 Mikael Rostila, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet har i ett samarbetsprojekt tillsammans University of Glasgow och University of Essex beviljats det prestigefyllda anslaget ERC Starting Grant.
 • Motsägelsefulla mål för styrning inom sjukvården 2020-10-21 I en nyligen publicerad rapport från Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) vid Stockholms universitet, redovisar forskaren Pia Nylinder hur Region Stockholm styr sin hälso- och sjukvård med hjälp av uppsatta mål och ekonomistyrning. Hennes genomgång visar att det i många fall blir krockar mellan olika sorters mål och att verksamheten därför upplever sig ha svårt att uppfylla dessa.
 • Profilseminarium: Forum för Bostadsforskning i Stockholm 2020-10-21 Bostadsforskning är ett komplex fält som kräver flera olika perspektiv. Hur etablerar vi egentligen samarbeten mellan forskare inom fältet? Välkommen till Humanvetenskapliga områdets profilseminarium för profilområdet Samhälle, organisation och individ, den här gången om samverkansinitiativet Forum för Bostadsforskning (FBS).
 • Online: Högskolepedagogisk temadag om hållbar forskarhandledning 2020-10-20 Vilka orsaker och faktorer påverkar doktoranders välmående? Hur skapar vi en god miljö där doktorander har möjlighet att växa och utvecklas? Högskolepedagogisk temadag med gott om exempel och strategier för att uppnå just en hållbar forskarhandledning.
 • Coronapandemin tvingar forskare att tänka om 2020-10-19 Utbrottet av covid-19 har påverkat samhället i stort, även forskningen och enskilda forskare. Flera forskningsmiljöer på Stockholms universitet har blivit begränsade av pandemin, men det finns också forskare som ser fördelar med den nya situationen.
 • Förmåga att nätverka viktig vid militärt stabsarbete på hög nivå 2020-10-16 I en ny avhandling undersöker Alicia Ohlsson vilka typer av beteenden och färdigheter som högre officerare använder för att möta de krav som ställs i miljöer där samarbeten sker i ett högt tempo. Resultaten visar bland annat att sociala färdigheter har stor betydelse även i hierarkiskt styrda organisationer som Försvarsmakten.
 • Kränkningar och kärlek sammanvävs i ungdomars nätvardag 2020-10-16 I en ny avhandling kartlägger Kim Sylwander unga tjejers vardag på sociala medier – en miljö där hat och kränkande handlingar sammanvävs med vänskapsyttringar och kärlek.
 • Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsboende och barns mobilitet 2020-10-16 I projektet studeras förtätningens konsekvenser för barnfamiljer. Syftet med projektet är att undersöka hur urbana barnfamiljer i flerfamiljsboende i tre stadsdelar med olika socioekonomisk och etnisk sammansättning upplever sitt boende
 • Barnträdgårdens didaktik - intervju med Annelie Fredricson 2020-10-16 Annelie Fredricsons avhandling handlar om Barnträdgårdens didaktik och bland annat om vilken betydelse tidskriften Barnträdgården och barnträdgårdsrörelsens förespråkare har haft för Sveriges förskolors utveckling.
 • Läsande flickor och läspolitik - en intervju med Sara Andersson 2020-10-16 Sara Andersson, doktorand på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, ger en intervju i samband med sin disputation med avhandlingen "Läsande flickor. Läspolitik och det genomlysta subjektet."  
 • Inventering av konst 2020 2020-10-15 All konst som finns vid Stockholms universitet ska årligen inventeras – I år läggs extra uppmärksamhet på äldre möbler, inventarier och antikviteter.
 • Virtual Workshop: Can we really develop Wikipedia assignments at the university? 2020-10-15 Wikipedia is a well-used source of knowledge. Its reputation has also become better within the academy and formal education, not only being the everyday target for looking up things. However, in order for Wikipedia to be used to its full potential, we must know both how it functions, how we can work with it in a source critical manner, and how we ourselves can contribute to the medium.
 • ABC-metoden hjälper universitetslärare skapa kurser i Athena som stödjer lärande 2020-10-15 Med ABC-metoden skapar du och dina kollegor välstrukturerade kurser med en inspirerande blandning av läraktiviteter som stödjer studenters lärande. Läraktiviteterna kan användas i både fysiska och digitala rum inom områdena; inhämta kunskap, samarbeta, diskutera, utforska, tillämpa och praktisera, skapa. Workshoppen är anpassad för att bland annat skapa kurser i Athena. Delta gärna i lärarlag med fokus på en av era kurser.
 • Bristande säkerhetsrutiner bakom Twitterintrång på SR 2020-10-14 Flera av SR:s Twitterkonton kapades i helgen. I en intervju med DN menar Stockholm universitets Fredrik Blix att det är allvarligt och tyder på bristande säkerhetsrutiner.
 • Tidigare medarbetare vittnar om låg säkerhet kring Twitter-konton 2020-10-14 Flera av Sveriges Radios Twitterkonton har hackats. Twitterkontona SR Ekot och SR Politik fick stängas ner. Fredrik Blix kommenterar säkerhetsluckan i SVT Nyheter.
 • Bildningspodden live på Accelerator: Frida Kahlo 2020-10-13 Bildningspodden tillsammans med Stockholms Kvinnohistoriska bjuder in till ett samtal på konsthallen Accelerator om den ikoniska konstnären Frida Kahlo
 • Roland Almqvist ny professor vid Stockholm Business School 2020-10-13 Vi gratulerar Roland Almqvist som är ny professor vid Stockholm Business School. Roland har varit verksam vid SBS sedan 1995, han startade sin karriär som forskningsassistent vid Institutet för kommunal ekonomi (IKE) och sökte senare till institutionens forskarutbildning.
 • Högre nivå av facklig organisering påskyndar reformer för föräldraledighet i USA 2020-10-12 Delstater där en större del av befolkningen är medlemmar i en fackförening är snabbare med att införa reformer för föräldraledighet än stater med lägre organisationsgrad.
 • Online workshop: Video i dina kurser ─ motiverande kursdesign och skärminspelning 2020-10-09 Workshop för universitetslärare som vill förstå hela processen i att skapa en videoinspelning för din kurs, ifrån konceptutveckling och manus till skärminspelning och publicering. Vi arbetar med konceptutveckling; mål, målgrupp och strategi, motivationsdesign och dramaturgi; både i filmerna och i kursen som helhet samt skärminspelning med hjälp av Videotjänsten vid SU och publicering av filmen i Athena och andra plattformar.
 • Virtual workshop: Online discussion and argumentation in teaching 2020-10-08 In this workshop we will explore how to use asynchronous online discussion and argumentation in teaching. Taking a highly hands-on approach, the workshop will arm participants with different teaching activities and teaching resources that they can make use of for their own lessons, in Athena and other systems. The workshop is a collaboration between Stockholm University and the Singapore University of Social Sciences, co-taught by lecturers from the two Universities.
 • Valberedningens förslag till fakultetsnämnden för mandatperioden 2021–2023 2020-10-08 Här presenteras valberedningens förslag till dekanus och prodekaner samt ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnden. Förslaget gäller mandatperioden 2021-2023.
 • Valresultat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-08
 • Problemen med teamarbete och hur du löser dem 2020-10-08 Ja, så heter en ny bok av professor Annika Lantz, Daniela Ulber och Peter Friedrich. Boken riktar sig till studenter i ämnet men också till dig som arbetar i eller leder team, är team- och verksamhetsutvecklare eller kanske beställer sådana tjänster.
 • Forte finansierar forskning kring minskad substansanvändning och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar 2020-10-07 Forte har tilldelat Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 4,19 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Ungdom, hälsa och risktagande: en studie om hur minskad substansanvändning och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar är relaterad till deras vardagliga oro och praxis".
 • Flera svenska myndigheter tillåter inte Tiktok på tjänstemobiler 2020-10-06 Medieföretag och myndigheters regler för användning av Tiktok på tjänstemobiler varierar stort.Fredrik Blix vid Stockholms universitet menar att frågan kan hanteras på två sätt.
 • Aktuellt – Radonmätningar 2020 2020-10-06
 • Kulturell evolution ämne för nya kurser 2020-10-06 Den som vill lära sig mer om kulturell evolution utifrån tvärvetenskapliga perspektiv kan till våren söka två nya masterkurser vid Stockholms universitet. Kurserna välkomnar studenter från alla fakulteter.
 • Konsulthjälp med fokus på pedagogiska processer ─ så utvecklar du din undervisning online 2020-10-05 Har du frågor om hur du anpassar och utvecklar din undervisning till online-formatet med hjälp av e-mötesverktyget Zoom och lärplattformen Athena? Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder nu universitetslärare stöd i dessa frågor med fokus på pedagogiska processer.
 • Podd #30 – Röde Orm och bilden av bibliotekarien 2020-10-05 Frans G Bengtssons klassiska vikingaepos Röde Orm har blivit pjäs på Dramaten, och denna version utspelar sig på ett bibliotek. Vad kan det här dramat säga oss om bibliotekarien och bibliotekets roll idag? Regissören Alexander Mørk-Eidem samtalar med överbibliotekarie Wilhelm Widmark.
 • Integrerad och drogfri, i behandling eller död? 2020-10-02 Tove Sohlberg, Jessica Storbjörk och Peter Wennberg har av Forte tilldelats ett projektbidrag på 4,34 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Integrerad och drogfri, i behandling eller död? En 20-års uppföljning av kvinnor och män i svensk missbruks- och beroendevård".
 • Anslag till forskning om ojämlikhet bland familjer med erfarenheter av social barnavård 2020-10-02 Forte har tilldelat Ylva B Almquist, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 4,7 miljoner kronor för forskningsprojektet "Ojämlikhetens drivkrafter bland familjer med erfarenheter av social barnavård", ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för folkhälsovetenskap och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, samt med Stanford University i USA och University of Liverpool i Storbritannien.
 • Fanny Forsberg Lundell: Vi behöver vidga synen på migration och språkinlärning 2020-10-02 Vad innebär kulturell migration och vad skapar en effektiv språkinlärning? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Fanny Forsberg Lundell, professor i franska vid Stockholms universitet.
 • Disputation Emma Rosengren, Internationella relationer 2020-09-26 Idag har Emma Rosengren framgångsrikt försvarat sin avhandling "Gendering Nuclear Disarmament. Identity and Disarmament in Sweden during the Cold War" vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer på Stockholms universitet.
 • Podd #29 – Akademisk frihet – makt över tänkandet 2020-09-25 I alla tider har människan sökt kunskap. Men många gånger har det också varit kontroversiellt att komma med nya upptäckter. Hur är det med den akademiska friheten egentligen?
 • Nätet radikaliserar våra åsikter 2020-09-24 Fredrik Blix beskriver hur tekniken systematiskt radikaliserar våra åsikter, ger oss en svartvit världsbild och diametralt olika verkligheter.
 • Folkhälsovetenskap – ett dynamiskt och aktuellt ämne  2020-09-17 Folkhälsovetenskap är ett ämne med ständig samhällsrelevans. I och med coronapandemin så har intresset ökat – vilket märks på söktrycket till sommarens kurser. Mikael Rostila är prefekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet och arbetar just nu med ett projekt kopplat till pandemins effekter.
 • Professor Mark Rhinard wins Best Article in 2019 prize 2020-09-16 The article ‘The Crisisification of Policy‐making in the European Union’ has won the Best Article in 2019 prize from the Journal of Common Market Studiea.
 • Höstupptakt. Välkommen till ett nytt akademiskt år 2020-09-16 Ta del av aktuella frågor och vad som står i fokus för universitetet det kommande läsåret, i synnerhet mot bakgrund av den pågående pandemin.
 • Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord 2020-09-16 Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare konstaterats vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. En ny studie pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök.
 • Forskare från Humanvetenskapliga området deltar i projektet ”Aldrig våld” 2020-09-16 Tidigare i år delade Humanvetenskapliga området ut samverkansmedel till projektet ”Aldrig våld” vid Barnrättscentrum på Stockholms universitet. Som en del av projektet presenteras nu samtal med forskare kring barns rätt till kultur samt pjäsen ”En sten i magen”.
 • Var med fyll på innehållet i Lärarkonferens2020 2020-09-14 Välkommen att anmäla fler nya bidrag till Stockholms universitets Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap, gärna med fokus på IKT-lösningar för digital/online-undervisning och -examination.
 • Barns perspektiv på adhd i ny avhandling 2020-09-13 Hur barn och ungdomar med adhd förstår och hanterar sina symptom studeras i en ny avhandling. – Om vi är medvetna om hur barn uppfattar sitt beteende så kan vi också förstå varför situationer uppstår, säger Noam Ringer vid Institutionen för pedagogik och didaktik.
 • Alkoholrelaterad dödlighet drabbar lågutbildade mest när alkoholkonsumtionen ökar 2020-09-11 Det är i gruppen med lägre utbildning som en ökad alkoholkonsumtion får störst påverkan på den alkoholrelaterade dödligheten. Det visar en ny studie från Institutet för social forskning (SOFI).
 • Profilseminarium: Hinder och möjligheter för ökad genomströmning i lärarutbildningen 2020-09-10 Lärarutbildningarna lider av dålig genomströmning. Vad är institutionella faktorers inverkan på genomströmning inom lärarutbildningarna? Hur skapas förutsättningar för den begynnande läraridentiteten? Välkommen till Humanvetenskapliga områdets profilseminarium inom profilområdet Språk & lärande
 • Mödrars perspektiv på ungdomars välbefinnande 2020-09-10 Hur beskriver svenska mödrar ungdomars välbefinnande? Har det någon betydelse för förhållandet med deras egna ungdomar?
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) för specifik fobi 2020-09-09 Känner du någon i behov av KBT för specifik fobi? Vi söker just nu personer med specifik fobi, det vill säga en stark rädsla för till exempel platser, höjder eller trånga utrymmen.
 • Personalgymmet öppnar 2020-09-09 Från och med måndag den 14 september kan du åter träna i personalgymmet i Allhuset. Gymmet är till för alla medarbetare vid Stockholms universitet och lokalen har utrustning för de flesta former av konditions- och styrketräning.
 • Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning 2020-09-08 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 8 oktober 2020.
 • AI ska hjälpa polisen hitta misstänkta i övervakningsfilmer 2020-09-07 Polisen planerar använda ansiktsigenkänning i större utsträckning för att hitta misstänkta personer. Fredrik Blix diskuterar med Nationellt forensiskt centrum i SR Vetenskapsradion.
 • Parkeringsavgift höst 2020 2020-09-07 Från och med 1 september betalar besökande till Stockholms universitetet gällande taxa för parkering. Medarbetare med parkeringstillstånd kan fortsättningsvis parkera kostnadsfritt.
 • Guldläge i coronatider 2020-09-04 Under coronapandemin har guldpriserna stigit i raketfart. Anette Nyqvist, socialantropolog och forskare vid Stockholms Universitet och tidigare journalist, har skrivit boken ”The Shimmer and Shade of Gold”, ”Guld – dess dunkla glans” i den svenska översättningen.
 • ERC Starting Grants till forskare i psykologi och sociologi 2020-09-03 Två forskare vid Stockholms universitet har beviljats ERC Starting Grant. De forskare som får det prestigefyllda anslaget är Mikael Lundqvist vid Psykologiska institutionen och Ben Wilson vid Sociologiska institutionen.
 • Så fungerar psykodynamisk terapi över internet för deprimerade ungdomar 2020-09-02 Psykodynamisk terapi över internet för deprimerade ungdomar har utvecklats och testats av en grupp forskare vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Fler ungdomar som kämpar med depression eller nedstämdhet sökes nu till kommande studie.
 • Ulf Hannerz mest inflytelserika i världen 2020-09-01 Ulf Hannerz, professor emeritus i socialantropologi på Stockholms universitet, har listats som världens mest inflytelserika antropolog det senaste decenniet.
 • Seminarieserierna vid SOFI är igång igen 2020-08-31 De två seminarieserier som arrangeras av SOFI är nu åter igång – nu som digitala web-seminarier via Zoom.
 • Stor lottovinst gör dig nöjdare – men kanske inte lyckligare 2020-08-27 Att vinna en stor summa på lotteri gör att människor känner sig mer nöjda med livet, och den effekten håller i sig länge, visar en studie från Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.
 • Ny forskningsrapport om eurozonens reformering 2020-08-27 Rapporten analyserar förhandlingarna om eurozonens reformering, 2010-2015, och sammanfattar slutsatserna från det storskaliga forskningsprojektet ”EMU Choices”.
 • Samsynwiki - ett verktyg för bättre samverkan 2020-08-26 Nyttiggörande, kunskapstillgång och social innovation – samverkansbegreppen är många. Men vad betyder de? Och har de samma betydelse för dig som för dina samverkanspartners? I Samsynwiki samlas de väsentligaste begreppen för högskolors och universitets samverkan.
 • Tecknen som avslöjar sjukdom – och hur vi därmed skyddar andra 2020-08-26 Förändrade ansiktsuttryck och rörelsemönster, trötthet och ändrad kroppslukt. Det är kroppens signaler på att vi är sjuka – och fungerar som skyddsmekanismer mot smittspridning.
 • Nu finns forskningsmedel att söka 2020-08-25 Forskare som är disputerade och anställda vid Stockholms universitet kan nu ansöka om medel för forskningsprojekt i samarbete med Region Stockholm.
 • Riksrevisionen: Förbättra styrningen av ämneslärarutbildningar 2020-08-25 Riksrevisionen har granskat styrningen av ämneslärarutbildningarna vid tre lärosäten med olika förutsättningar, bland andra Stockholms universitet. Granskningen visar att samtliga lärosäten har utrymme att utveckla styrningen av sina utbildningar.
 • Ofta tillfälligheter som styrt karriären för våra alumner 2020-08-21 Funderar du som ny student över om du valt rätt ämne? Eller du som pluggat ett tag – om vad du ska arbeta med efter studierna? I denna artikel har vi sammanfattat åtta alumners väg till karriären. Kanske har de något att säga just dig?
 • Sömnighet kan försämra ditt sociala liv 2020-08-18 Att vara socialt aktiv ökar generellt chansen till god nattsömn. Men om du är aktiv sent på kvällen ger det kortad sömn – och kan därmed även påverka ditt sociala liv.
 • Vårens online-undervisning ─ en utmaning med stor utvecklingspotential 2020-08-14 Centrum för universitetslärarutbildning presenterar nu de första resultaten från enkätstudien där studenter och lärare vid Stockholms universitet har besvarat frågor om sina upplevelser av vårens undervisning online. En fördjupad analys av enkätsvaren presenteras i en rapport senare i höst.
 • New articles: Culturally diverse families of young children with ASD in Sweden 2020-08-10
 • New article: Culture, Language and Emotion 2020-08-10
 • Ali Osman: Vuxenkontakter nyckel till lyckad integration 2020-08-01 Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Ali Osman, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, som beskriver sin samverkansforskning om övergången mellan studier och arbete och vilka resurser som krävs för integration av utrikesfödda.
 • Fryslarm – viktig information 2020-07-10 Två gånger de senaste veckorna har fryslarm utlösts där varken väktare eller tjänsteman i beredskap har kunnat nå ansvarig kontaktperson för frysarna. Risken vid fryshaveri är att prover går förlorade eftersom väktaren inte kan avgöra hur länge prover kan stå i en frys som inte fungerar och det kan ta tid att reparera aktuell utrustning.
 • Hög kvalitet på universitetets grundlärarutbildning efter uppföljning 2020-07-02 Nu håller samtliga inriktningar inom grundlärarprogrammet hög kvalitet, visar Universitetskanslersämbetets uppföljning.
 • Språkforskare samverkar i projekt om jämlik vård 2020-06-30 Hur kan språkvetare samverka och forska om jämlik vård? Stockholms universitets samverkansprogram Migration och integration intervjuar här Karolina Wirdenäs, docent vid Institutionen för svenska och flerspråkighet och Kathrin Kaufhold, fil. dr vid Engelska institutionen om deras samverkansforskning kring vårdkommunikation och integration.
 • Fönsterputsning 2020 2020-06-30 Planeringen är klar för årets fönsterputsning vid Stockholms universitet. 
 • Värnpliktens återkomst och omdaning i Europa 2020-06-26 Sanna Strand, doktor i Freds- och utvecklingsforskning och forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, har beviljats ett treårigt Postdoc-anslag från Vetenskapsrådet.
 • Fortsatt brist på hjälp för personer med spelproblem och deras anhöriga 2020-06-24 För två och ett halvt år sedan ändrades lagstiftningen för att göra det lättare för personer med spelproblematt få hjälp. En uppföljningsstudie visar dock att det fortfarande läggs ett stort ansvar på ideella krafter och att det på vissa håll i landet saknas behandling för personer med spelproblem.
 • Mistra Geopolitics Phase II - Navigating towards a Sustainable and Secure Future 2020-06-24 Research programme funded by Mistra Geopolitics to analyze geopolitics and sustainability (2021-2024).
 • Stipendium för forskning om självbiografiska vardagsminnen 2020-06-23 Fil.dr Kristina Petersén Karlsson vid Psykologiska institutionen har mottagit stipendium ur Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse för perioden 2021-2022 för forskningsprojektet "Självbiografiska vardagsminnen: korrekt återgivning och bedömning av minnesprestation hos äldre vuxna".
 • Forskning om jämställdhet och mångfald får finansiering 2020-06-23 Marie Gustafsson Sendén, docent och universitetslektor vid Psykologiska institutionen, har beviljats EU-finansiering inom utlysningen Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks, MSCA-ITN.
 • Digitala tips för hängmattan 2020-06-22 Vill du resa på semester i fantasin? Här kommer några digitala sommartips för hängmattan för dig som är vetgirig. Den snabba vägen till bildning.
 • Konsten att ta semester – och börja jobba igen 2020-06-22 Flera korta semesterveckor och sänkta förväntningar är receptet för en lyckad ledighet. Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet, hjälper oss att planera inför semestern.
 • Både ris och ros för hårdare behörighetskrav 2020-06-22 Det är blandade reaktioner inom ämneslärarutbildningen på förslaget om krav på betyg C för att bli antagen.
 • EU-anslag om 2,7 miljoner till forskning om cybersäkerhet 2020-06-16 EU beviljar cirka 2,7 miljoner kronor för projektet CYRENE, som leds av Haris Mouratidis med stöd av Oliver Popov, båda vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
 • Ny finansiering till forskningsprogram kring geopolitik och hållbarhetstrender 2020-06-16 Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har beslutat om ytterligare fyra år av finansiering för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Geopolitics.
 • Satsningar på öppen nätbaserad utbildning kan också finansieras av rektors kvalitetsmedel 2020-06-16 Utlysningen av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har kompletterats med möjligheten att även finansiera öppen nätbaserad utbildning. Sista ansökningsdag är 26 juni.
 • 13 forskare vid Stockholms universitet har tilldelats extra resurser av SUBIC 2020-06-16 Professor Mara Westling Allodi är en av dessa forskare som tilldelats extra resurser från Stockholm University Brain Imaging Center (SUBIC).
 • Sex alumner vid Stockholms universitet bland året sommarvärdar i P1 2020-06-12 Tidigare finansministern Anders Borg, psykologen Anna Bennich, Kinakännaren Ola Wong och filosofen Martin Hägglund, alumner vid Stockholms universitet, är några av årets sommarvärdar i P1.
 • Kvinnors företagande skapar en levande landsbygd 2020-06-11 I tre års tid har forskargruppen Embla med stöd av familjen Kamprads stiftelse studerat kvinnors företagande på landsbygden.
 • Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd 2020-06-10 Tommie Forslund har som medsökande erhållit forskningsmedel från Forte för ett projekt med titeln ”Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd – Parenting Young Children – i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse."
 • Intervju med Lina Lundström om att göra vänskap i högstadiet 2020-06-10 Vänskapskultur, sociala satelliter och en högstadieklass konstellationer handlar bland annat Lina Lundströms avhandling om.
 • Alumn vann nordiskt marknadsföringspris 2020-06-08 Sabine Ljunggren fick pris som ”Young Marketing Professional of the Year” som delas ut av företaget SEMrush.
 • Internationella organisationer och barns rättigheter 2020-06-08 Sedan FN:s barnkonvention instiftades 1989 har medvetenheten kring barns rättigheter ökat och alltfler organisationer arbetar för att främja staters efterlevnad.
 • Hälsningar från alumner under coronapandemin 2020-06-08 Hur har våra alumner det under coronapandemin? Alumnteamet vid Samverkansavdelningen bad alumner från bland annat Italien, Nepal och USA att berätta det för oss på film. Se videon och läs hälsningar från SU-alumner från hela världen.
 • Fruktkorg i sommar? 2020-06-08 Om din institution/avdelning önskar göra ett tillfälligt uppehåll i fruktleverans under sommaren – Kom ihåg att meddela fruktleverantören!
 • Så kan rockband hålla samman 2020-06-05 Hur bör bandet organiseras? Vilka arbetssätt fungerar och hur ska rollfördelningen se ut? I en ny avhandling har Tobias Malm studerat hur rockband håller samman.
 • Dekanus har ordet – juni 2020-06-02 "Nyligen kom besked om återgång till mer normal verksamhet vid lärosätena – mycket glädjande"
 • Dekanus har ordet - mars 2020-06-02 Det nya året har hittills präglats av processen för att rekrytera och föreslå nya prefekter och ställföreträdande prefekter
 • Hållbarhetsdagen och utdelning av Frencknerpriset 2020-06-01 Hållbarhetsdagen med utdelning av Frencknerpriset ägde rum den 3 februari i Aula Magna. Alla studenter som läser introduktionskurserna i Företagsekonomi var inbjudna och ca 500 studenter fylld hörsalen.
 • Vi gratulerar Emelie Adamsson 2020-06-01 Emelie Adamssons forskningsområde är inom kommunikation med fokus på företagsansvar och hållbarhet. Emelie disputerade på Stockholm Business School torsdagen den 28 maj.
 • Tre forskningsanslag från Forte 2020-06-01 Tre forskare vid Stockolms universitet har beviljats bidrag från Forte inom utlysningarna Implementeringsforskning, Internationell postdok, samt postdok inom den årliga öppna utlysningen.

Kontakt

Fakultetskansliet

Postadress
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Södra huset, A3
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadresser

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet:Stockolms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65230

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden:
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 300