Kansliet verkställer och implementerar beslut som fattas på olika nivåer inom organisationen. Verksamhetsuppdraget får kansliet av fakultetsnämnden och dekanus.

Kansliet har en stödfunktion gentemot fakultetens institutioner och centra samt gentemot fakultetsnämndens tillsatta arbetsgrupper och nämnder.