Dekanus

Astri Muren
Professor i Nationalekonomi
E-post: astri.muren@ne.su.se
Telefon: 08-16 33 06

Prodekanus

Mikael Holmqvist
Professor i Företagsekonomi
E-post: mikael.holmqvist@sbs.su.se
Telefon: 08-16 46 27

Vicedekanus med särskilt ansvar för grundutbildning

Yvonne Svanström
Professor, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
E-post: yvonne.svanstrom@ekohist.su.se
Telefon: 08-16 26 78

Vicedekanus med särskilt ansvar för lärarutbildning

Annika Ullman
Professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post: annika.ullman@edu.su.se

Kanslichef

Karin Hansson

Karin Hansson
Utbildningsfrågor, forskning,
organisatoriska frågor m.m.
E-post: karin.hansson@su.se
Telefon: 08 - 16 35 51