Uppdrag

Budgetgruppen fungerar som referensgrupp till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i ekonomifrågor. Gruppen bereder fakultetens årliga budgetbeslut.

Ledamöter

Yvonne Svanström, dekan, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer (Ordförande)
Lena Hübner, prodekan, Institutionen för socialt arbete
Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI)
Astri Muren, Nationalekonomiska institutionen
Fredrik Nordin, Företagsekonomiska institutionen
Michael Carlson, Statistiska institutionen
Jonas Häckner, Nationalekonomiska institutionen
Jenny Cisneros Örnberg, Institutionen för folkhälsovetenskap
Tre studentrepresentanter

Kanslistöd

Kanslistöd i gruppen är Maria Gärdelöv, controller vid fakultetskansliet