Gunnar Myrdal är en av fakultetens främsta forskare genom tiderna, internationellt erkänd och med ett utpräglat tvärvetenskapligt intresse. Han var också en betydande samhällsdebattör, vilket rimmar väl med fakultetens ambition att vara en aktör i tiden, och i samhället. För att vårda hans namn och rykte och inspirera dagens forskare att verka i hans anda, tillfrågar fakulteten varje år en forskare vid eller utanför fakulteten att i Gunnar Myrdals anda hålla en öppen föreläsning om en aktuell fråga.

Ledamöter

Jakob Svensson, Institutet för internationell ekonomi (IIES)
(Ordförande)
Johanna Ringarp, Institutionen för pedagogik och didaktik
Jonas Häckner, prodekan, Nationalekonomiska institutionen
Marie Evertsson, Institutet för social forskning (SOFI)
Matthew Lindquist, Institutet för social forskning (SOFI)