HT 2018

     

September

     
6 torsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen Kristina Löfstedt
11 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
12 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
20 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  
25 tisdag Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) 10.00-12.00, Grodan Anna Nyberg & Karin Hansson
27 torsdag Studierektorsmöte, utbildning på forskarnivå 13.00-15.00, Kulturgeografiska institutionen Karin Hansson

Oktober

     
10 onsdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
10 onsdag Studierektorsmöte, grund- och avancerad nivå 09.00-16.00, lokal meddelas senare Karin Hansson
11 torsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
11 torsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Geovetenskapens hus, lokal U29 Kristina Löfstedt
18 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  
23 tisdag Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) 10.00-12.00, Grodan Anna Nyberg & Karin Hansson

November

     
8 torsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen Kristina Löfstedt
13 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
14 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
22 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  
27 tisdag Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) 10.00-12.00, Grodan Anna Nyberg

December

     
11 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
12 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
13 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  
18 Tisdag Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) 10.00-12.00, Grodan Karin Hansson
18 tisdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen Kristina Löfstedt