VT 2018

Januari

     
16 tisdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
17 onsdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
18 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  

Februari

     
1 torsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen, Aula Magna  
13 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
14 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
21 onsdag Studierektorsmöte, grund- och avancerad nivå 13.15-15.00, Inst. för Socialt arbete Sandra Persson
22 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  

Mars

     
6 tisdag Prefektmöte 10.00-12.00, Bergsmannen, Aula Magna  
8 torsdag Studierektorsmöte, utbildning på forskarnivå 13.00-15.00, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Rum 101 Karin Hansson
13 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
14 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
15 torsdag Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) 10.00-12.00, Grodan Karin Hansson
20 tisdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen, Aula Magna Kristina Löfstedt
22 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  

April

     
10 tisdag Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) 10.00-12.00, Ugglan Karin Hansson
17 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
18 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
18 onsdag Studierektorsmöte, grund- och avancerad nivå 13.15-15.00, Kriminologiska instituionen Sandra Persson/Karin Hansson
19 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  
26 torsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen, Aula Magna Kristina Löfstedt

Maj

     
15 tisdag Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) 10.00-12.00, E 900 Ekohist  Karin Hansson
15 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
16 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
17 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  
17 torsdag Prefektmöte 10.00-12.00, Bergsmannen, Aula Magna  
24 torsdag Studierektorsmöte, utbildning på forskarnivå 13.00-15.00, Statistiska institutionen Karin Hansson
30 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen, Aula Magna Kristina Löfstedt

Juni

     
12 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
13 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
14 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  

HT 2018

     

September

     
11 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
12 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
20 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  
27 torsdag Studierektorsmöte, utbildning på forskarnivå 13.00-15.00, Kulturgeografiska institutionen Karin Hansson

Oktober

     
10 onsdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
10 onsdag Studierektorsmöte, grund- och avancerad nivå 09.00-16.00, lokal meddelas senare Karin Hansson
11 torsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
18 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  

November

     
13 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
14 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
22 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  

December

     
11 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan  
12 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan  
13 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan  

 

HT2018

6 september Fakultetsnämnd
11 oktober Fakultetsnämnd
8 november Fakultetsnämnd
18 december Fakultetsnämnd