VT2020

   
     

Januari

   
14 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan
15 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan
23 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan
30 torsdag Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) 09.00-18.00
31 fredag Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) 09.00-12.00, Ugglan

Februari

   
11 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan
12 onsdag Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) 10.00-12.00, Grodan
12 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen
13 torsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan
20 torsdag Prefektmöte 09.00-12.00, Bergsmannen
20 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan

Mars

   
2 måndag Studierektorsmöte, grund- och avancerad nivå 13.00, rum 404, plan 4, BUV
5 torsdag Studierektorsmöte, forskarnivå 14.30, DSV (Kista)
10 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan
11 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan
19 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan
25 onsdag Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) 10.00-12.00, Ugglan
25 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen

April

   
21 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan
22 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan
23 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan
29 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen  

Maj

   
6 onsdag Studierektorsmöte för forskarnivå samt för grund- och avancerad nivå

Jakob Carlander, föreläsning & mini-workshop om att möta människor med rättshaveristiskt beteende
13.00-15.30, Hörsal 11 i F-huset, Södra huset
7 torsdag Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) 11.30-16.00, Ugglan
12 tisdag Prefektmöte 09.00-12.00, Kungstenen 
12 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan
13 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan
14 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan
26 tisdag Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) 10.00-12.00, Ugglan

Juni

   
3 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen
9 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan
10 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan
11 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan
16 tisdag Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) 10.00-12.00, Ugglan
     

HT 2020

   
     

Augusti

   
27 torsdag Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) 09.00-16.00, Ugglan

September

   
2 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Bergsmannen
8 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan
9 onsdag Prefektutbildning HELDAG
9 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan
10 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan
15 tisdag Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) 10.00-12.00, Ugglan/Zoom
17 torsdag Prefektmöte 09.30-12.00
22 tisdag Studierektorsmöte, grund- och avancerad nivå 10.00-12.00, Zoom

Oktober

   
6 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan
7 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan
15 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan
22 torsdag Prefektmöte 09.30-12.00

November

   
4 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen
5 torsdag  Studierektorsmöte, grund- och avancerad nivå Heldag, lokal meddelas
10 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan
11 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan
17 tisdag Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) 10.00-12.00, Ugglan/Zoom

18 onsdag -
19 torsdag

Internat Fakultetsnämnd och prefekter  
19 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan

December

   
8 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Grodan
9 onsdag Prefektmöte 09.30-12.00
9 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Grodan
10 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Grodan
16 onsdag Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) 13.00-17.00
17 torsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen