VT 2021

   

Januari

   
19 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Zoom/Grodan
20 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Zoom/Grodan
21 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Zoom/Grodan
     

Februari

   
4 torsdag Prefektmöte 09.30-12.00, Zoom
10 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Zoom
16 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Zoom/Grodan
17 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Zoom/Grodan
25 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Zoom/Grodan
     

Mars

   
8 måndag SAGA 10.00-12.00, Zoom
8 måndag Docenturnämnden 15.00-16.00, Zoom
16 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Zoom/Grodan
17 onsdag Studierektorsmöte (grundnivå och avancerad nivå, SRGAN) 10.00-12.00, Zoom
17 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Zoom/Grodan
18 torsdag Studierektorsmöte forskarnivå 10.00-12.00, Zoom
23 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Zoom/Grodan
24 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Zoom
     

April

   
12 måndag Docenturnämnden 15.00-16.00, Zoom
13 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Zoom
14 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Zoom/Grodan
15 torsdag Prefektmöte 09.30-12.00, Zoom
21 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Zoom
22 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Zoom/Grodan
     

Maj

   
3 måndag Docenturnämnden 15.00-16.00, Zoom
6 torsdag Studierektorsmöte (grundnivå och avancerad nivå, SRGAN) 10.00-12.00, Zoom
10 måndag SAGA 10.00-12.00, Zoom
11 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Zoom/Grodan
12 onsdag Studierektorsmöte forskarnivå 10.00-12.00, Zoom
12 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Zoom/Grodan
20 torsdag Prefektmöte 09.30-12.00, Zoom
20 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Zoom/Grodan
     

Juni

   
2 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Zoom
7 måndag Docenturnämnden 13.00-16.00, Zoom
8 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Zoom/Grodan
9 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Zoom/Grodan
10 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Zoom/Grodan
     

Augusti

   
25 onsdag SAGA 10.00-12.00, Zoom
     

September

   
1 onsdag Fakultetsnämnd: INSTÄLLT  
6 måndag Studierektorsmöte forskarnivå 13.00
7 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Zoom/Grodan
8 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Zoom/Grodan
9 torsdag Prefektmöte 09.30-12.00, Zoom
9 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Zoom/Grodan
13 måndag Docenturnämnden 15.00, Zoom/Myran
     

Oktober

   
5 tisdag  Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Zoom/Grodan
6 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Zoom/Grodan
6 onsdag Studierektorsmöte 13.00-15.00, Zoom
14 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Zoom/Grodan
14 torsdag SAGA 13.00-16.00, Zoom
18 måndag Docenturnämnden 15.00, Zoom/Myran

OBS! INSTÄLLT:
20 onsdag

OBS! INSTÄLLT: Prefektmöte OBS! INSTÄLLT:
13.00-15.00, Zoom
     

November

   
9 tisdag Fakultetsnämnd 09.00-11.00, Bergsmannen/Zoom
9 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Zoom/Grodan
10 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Zoom/Grodan
11 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Zoom/Grodan
15 måndag Docenturnämnden 15.00, Zoom/Myran
17 onsdag Studierektorsmöte forskarnivå 13.00
18 torsdag Prefektmöte 09.30-12.00, Zoom
     

December

   
1 onsdag Studierektorsmöte 13.00-15.00, Zoom
7 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00, Zoom/Grodan
8 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00, Zoom/Grodan
9 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00, Zoom/Grodan
13 måndag Docenturnämnden 15.00, Zoom/Myran
15 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Zoom
16 torsdag Prefektmöte 09.30-12.00, Zoom