Januari

   
11 januari Lärarförslagsnämnd I 13.00
12 januari Lärarförslagsnämnd II 13.00
17 januari Docenturnämnden 15.00
20 januari Lärarförslagsnämnd III 13.00
26 januari Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå 10.00
     

Februari

   
3 februari Prefektmöte 9.30-12
8 februari  Lärarförslagsnämnd I 13.00
10 februari Lärarförslagsnämnd II 13.00
10 februari SAGA - Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13-15
14 februari Docenturnämnden 15.00
16 februari Studierektorsmöte för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13-15
17 februari Fakultetsnämnden 9-12
17 februari Lärarförslagsnämnd III 13.00
     

Mars

   
8 mars Lärarförslagsnämnd I 13.00
9 mars Lärarförslagsnämnd II 13.00
14 mars Docenturnämnden 15.00
17 mars Lärarförslagsnämnd III 13.00
17 mars Prefektmöte 13-15.30
30 mars Ny tid!
Fakultetsnämnden
13-16, Bergsmannen
     

April

   
5 april Lärarförslagsnämnd I 13.00
6 april Lärarförslagsnämnd II 13.00
7 april Lärarförslagsnämnd III 13.00
11 april Docenturnämnden 15.00
     

Maj

   
4 maj Studierektorsmöte för utbildning på grundnivå 13-15
4 maj Studierektorsmöte för utbildning på avancerad nivå 14-16
10 maj Lärarförslagsnämnd I 13.00
11 maj Lärarförslagsnämnd II 13.00
16 maj Docenturnämnden 15.00
18 maj SAGA - Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13-15
19 maj Lärarförslagsnämnd III 13.00
19 maj Prefektmöte 13-15.30
     

Juni

   
7 juni Lärarförslagsnämnd I 13.00
8 juni Fakultetsnämnden 9-12, Spelbomskan
8 juni Lärarförslagsnämnd II 13.00
13 juni Docenturnämnden 15.00
16 juni Lärarförslagsnämnd III 13.00
     

Augusti

   
15 augusti Docenturnämnd 15.00
16 augusti Lärarförslagsnämnd I 13.00
24 augusti Lärarförslagsnämnd II 13.00
25 augusti Lärarförslagsnämnd III 13.00
     

September

   
8 september Prefektmöte 13-15.30
12 september Docenturnämnd 15.00
13 september Lärarförslagsnämnd I 13.00
14 september Lärarförslagsnämnd II 13.00
21 september Fakultetsnämnden 9-12 under internatet på Djurönäset
22 september Lärarförslagsnämnd III 15.00
27 september Möte för studierektorer på forskarnivå 10.00
28 september Möte för studierektorer på grundnivå och avancerad nivå 13-15, Zoom
     

Oktober

   
10 oktober Docenturnämnd 15.00
11 oktober Lärarförslagsnämnd I 13.00
13 oktober Prefektmöte 9-11.30
13 oktober Heldagsmöte för studierektorer på grundnivå och avancerad nivå 9-16, möte på SU
19 oktober Lärarförslagsnämnd II 13.00
19 oktober Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå 15.00, Zoom
20 oktober Lärarförslagsnämnd III 13.00
26 oktober Fakultetsnämnden 13.00, Kungstenen
     

November

   
7 november Docenturnämnd 15.00
8 november Lärarförslagsnämnd I 13.00
16 november Lärarförslagsnämnd II 13.00
17 november Prefektmöte 9-11.30
17 november Lärarförslagsnämnd III 13.00
29 november Möte för studierektorer på forskarnivå 10.00
     

December

   
5 december Docenturnämnd 15.00
6 december Lärarförslagsnämnd I 13.00
7 december Lärarförslagsnämnd II 13.00
8 december Möte för studierektorer på grundnivå och avancerad nivå  13-15, Zoom
14 december Fakultetsnämnden 13.00, Kungstenen
15 december Lärarförslagsnämnd III 13.00
     

Februari 2023

   
15 februari Fakultetsnämnden 13-16, Kungstenen
     

Mars

  13-16, Kungstenen
29 mars Fakultetsnämnd  
     

Maj

  13-16, Kungstenen
31 maj Fakultetsnämnd 13-16, Kungstenen