På Stockholms universitets webbplats finns en lista med universitetets institutioner, forskningsinstitut och centra.

Samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner och forskningsinstitut/centra