Anställning och rekrytering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Anställning och rekrytering

Rekrytering av lärare

Här finner du riktlinjer och mallar för rekrytering av lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, t.ex. lathund vid nyrekrytering, mallar för anställningsprofiler samt information om de sakkunnigas uppdrag.

Docentärenden och affiliering

Här finner du riktlinjer för behandling av ärenden angående antagning som docent vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, mall för docentansökan och en lista över de ämnen som docentur kan sökas inom. Här finner du även rektorsbeslut om affiliering av forskare respektive professorer vid Stockholms universitet.

Befordran

Vid Stockholms universitet finns det möjlighet för biträdande lektorer att ansöka om befordran till universitetslektor och för tillsvidareanställda universitetslektorer att ansöka om befordran till professor. Här finns närmare anvisningar och riktlinjer vad gäller befordringsärenden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Relaterade sidor

Regelboken

Regelboken