Beslut och protokoll

Fakultetsnämndens protokoll 2022

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden sammanträder vanligtvis fyra gånger per termin. Protokoll från årets fakultetsnämndssammanträden i pdf-format finner du här.

Fakultetsnämndens protokoll 2021

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden sammanträder vanligtvis fyra gånger per termin. Protokoll från årets fakultetsnämndssammanträden i pdf-format finner du här.

Fakultetsnämndens protokoll 2020

Kontakt

Fakultetskansliet

Postadress
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Södra huset, A5
Stockholms universitet
106 91 Stockholm