Riktlinjer för rekrytering och befordran

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för rekrytering och befordran

Rekrytering och befordran

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet handlägger befordringsärenden, docenturärenden, flera olika rekryteringsärenden och vissa tjänstledigheter. Här finns anvisningar, riktlinjer och mallar.

Rekrytering

Här finner du riktlinjer och mallar för rekrytering av lärare, exempelvis lathund vid nyrekrytering, mallar för anställningsprofiler samt information om de sakkunnigas uppdrag.

Befordran

Här finner du information om processen för befordran till universitetslektor och professor.

Docentärenden

Här finner du information om processen för befordran till docent. 

Övriga ärenden

Här finner du information om processen för

  • anställning av gästprofessorer och adjungerande professorer
  • affiliering av professorer
  • anställning av tillsvidareanställda adjunkter

Frågor?

Har du frågor om ansökningar och anhållan om utlysning?
Kontakta oss via funktionsadresserna till höger.

Har du frågor angående ett specifikt ärende? 
Kontakta aktuell handläggare.