Det grundläggande regelverket för utbildning på forskarnivå återfinns i Högskoleförordningen (HF). Samhällsvetenskapliga fakultetens regler kompletterar det grundläggande regelverket i HF, samt de överordnade styrdokumenten Stockholms universitets antagningsordning respektive Regler för utbildning och examination på forskarnivå.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå — universitetes centrala riktlinjer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (369 Kb)