För disputationsanmälan vänligen fyll i Disputationsanmälan (350 Kb)  och skicka till
samfakdisputationer@su.se senast sex terminsveckor före disputation.

Se även Regler för disputation vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (179 Kb) , beslutade 2020-09-02, reviderade 2021-01-15 och 2024-04-09.

Önskas blankett för disputationsanmälan där antalet ledamöter i betygsnämnden ska vara fem, vänligen kontakta samfakdisputationer@su.se.