Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Här finner du information om Humanvetenskapliga områdets arbete med kvalitetssäkring av utbildning och Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningsgranskningar.

Kontakt

Utbildningsgruppen

utbildning@samfak.su.se

Utbildningsledare
Anna Nyberg, tfn. 08-16 24 91

Handläggare
Sofia Mattsson (föräldraledig)
Nathaniel Morris, tfn. 08-16 33 11
Anders Nilsson, tfn.
08-16 44 78
Sandra Persson, tfn. 08-16 44 89

Relaterade sidor

Regelboken
Kvalitetsarbete