Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Här finns information om Humanvetenskapliga områdets arbete med kvalitetssäkring av utbildning och granskningsrapporter för utbildningar inom Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kontakt

Utbildningsgruppen
utbildning@samfak.su.se

Utbildningsledare
Anna Nyberg, tfn. 08-16 24 91
Kristina Nilsson Björkenstam,
tfn. 08-16 39 28

Handläggare
Sofia Mattsson, tfn. 08-16 20 48
Anders Nilsson, tfn. 08-16 44 78
Sandra Persson, tfn. 08-16 44 89