Beslut om att fastställa en kursplan fattas av institutionsstyrelsen (får som längst vidaredelegeras till prefekt). Fastställandet innebär att all innehållsmässig information i kursplanen beslutas och sparas i SISU. Kontrollera noga att informationen följer fakultetens mall och handläggningsordning för kursplaner. Notera att denna information går att revidera en gång per termin och ändringarna kan gälla tidigast från och med nästkommande termin.

En kursplan ska vara fastställd i god tid innan kursen ges. Ska kursen vara sökbar på antagning.se ska den vara fastställd senast när antagningen öppnar (normalt 15 mars respektive 15 september). Dispens kan i undantagsfall beviljas för enskilda kurser av Områdesnämnden för humanvetenskap och även för kurser som ges inom program samt kurser inom Vidareutbildning av lärare (VAL) och Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Vid dispens ska kursplanen vara fastställd senast två månader före kursstart. Observera att även kursplaner för kurser som saknar anmälningstid (endast registrering) ska vara fastställda senast två månader före kursstart.

Tänk på att även kolla ytterligare deadlines på Studieadministrativa kalendern på medarbetarwebben.

Mer ingående beskrivning finner du i Mall för kursplaner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (228 Kb) och Handläggningsordning för kursplaner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (185 Kb)