1)    Institutionen bereder förslag till nytt huvudområde och eventuell ny inriktning på en utbildningsnivp enligt institutionens besluts- och delegationsordning. Tänk på att studentrepresentant ska ingå i beredning och beslut.


2)    Institutionsstyrelsen beslutar om att till fakultetsnämnden inkomma med anhållan om inrättande av huvudområde och eventuella inriktningar samt fastställande av lokal examensbeskrivning och skickar anhållan till utbildning@samfak.su.se. Anhållan bör skickas in minst 4 veckor före fakultetsnämndens sammanträde. 

3)   Se  Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning (punkt 2.1 Huvudområde och inriktning) och Regler och handläggningsordning för inrättande av huvudområde och eventuell inriktning inom huvudområde vid Humanvetenskapliga området (bifogat dokument längst ner på sidan) för vad anhållan ska innehålla för information.

4)    Handläggare vid kansliet granskar anhållan och återkopplar till institutionen vid frågor.

5)   Handläggare föredrar ärendet i fakultetsnämnden som fattar beslut om att inrätta huvudområde och eventuella inriktningar samt fastställa den lokala examensbeskrivningen för huvudområdet.

6)    Handläggare expedierar beslutet till institution och studentavdelning.

 

Mer information finns i Riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde (95 Kb)