När en kursplan öppnas för revidering i Ladok låses alla avsnitt av kursplanen upp, utom basinformationen. Kursplanens innehåll ska följa fakultetens riktlinjer i Handläggningsordning för kursplaner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och Mall för kursplaner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

En reviderad kursplan kan börja gälla tidigast från och med terminen efter senast fastställda kursplan. 

Vid frågor om revidering av kursplaner, kontakta: utbildning@samfak.su.se

Deadlines för fastställande av reviderad kursplan

Kurser som söks via Antagning.se

En kursplan som ska vara sökbar på Antagning.se ska vara fastställd senast när anmälan öppnar (normalt 15 mars respektive 15 september). Se deadlines i den studieadministrativa kalendern på medarbetarwebben.

Om särskilda skäl föreligger kan dispens beviljas av Områdesnämnden för humanvetenskap. Dispens ges endast för kurser som ges inom program samt kurser inom vidareutbildning av lärare (VAL) och utländska lärares vidareutbildning (ULV) och uppdragsutbildning. Vid dispens ska kursplanen vara fastställd senast åtta veckor före kursstart.

Kurser som saknas anmälningstid

En kursplan för en kurs som saknar anmälningstid (endast registrering) ska vara fastställda senast åtta veckor före kursstart.