Regler för studentinflytande (875 Kb)  beslutades 191205 av rektor och ersätter ”Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitetet” från 2011.