En institution beslutar själv om att upphäva en kursplan och att därmed lägga ned (avveckla) en kurs. Om beslutet gäller examensgivande kurser ska även examensbeskrivningen ses över.

Beslut om upphävande av en kursplan fattas när en utbildning helt ska utgå ur utbildningsutbudet. I dessa fall ska kursplanen så snart som möjligt efter beslut läggas ned i utbildningsdatabasen. Innan detta kan göras ska beslutsmening skrivas in i planen där beslutsdatum för upphävandet framgår.

Läs mer i Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning.