Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för utbildning
  6. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här finner du riktlinjer, blanketter och mallar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kurs och kursplan

När en ny kurs startas fattas två beslut: fakultetsnämnden beslutar att inrätta kursen efter anhållan från institutionsstyrelsen. Efter inrättandet fastställs kursplanen av institutionsstyrelsen. Institutionsstyrelsen beslutar även om att revidera kursplaner samt att avveckla en kurs och upphäva kursplanen.

Utbildningsprogram och utbildningsplan

Institutionsstyrelsen anhåller till fakultetsnämnden om att starta ett nytt utbildningsprogram, varpå fakultetsnämnden beslutar om att inrätta programmet och fastställa utbildningsplanen. När ett program ska förändras anhåller institutionsstyrelsen till fakultetsnämnden om att revidera utbildningsplanen. Fakultetsnämnden beslutar även, efter anhållan från institutionsstyrelsen, om att avveckla ett utbildningsprogram vilket innebär att utbildningsplanen upphävs.

Huvudområde och lokal examensbeskrivning

Syftet med att etablera ett nytt huvudområde är att möjliggöra utfärdande av generell examen inom det huvudområdet. När fakultetsnämnden fattar beslut om att inrätta ett huvudområde (med eller utan inriktningar) fattas samtidigt beslut att fastställa en lokala examensbeskrivning. I den lokala examensbeskrivningen anges vilka kurser som är obligatoriska för examen inom huvudområdet. 

Vid förändringar av utbildning som ges inom ett huvudområde ska en reviderad lokal examensbeskrivning fastställas. Exempel på förändring är att ändra utbudet av obligatoriska kurser eller att lägga till en inriktning inom huvudområdet. 

Beslut om avveckling av ett huvudområde eller en inriktning inom ett huvudområde fattas av fakultetsnämnden efter anhållan från institutionsstyrelsen

Kontakt

Utbildningsgruppen
utbildning@samfak.su.se

Utbildningsledare
Anna Nyberg, tfn. 08-16 24 91
Kristina Nilsson Björkenstam,
tfn. 08-16 39 28

Handläggare
Anders Nilsson, tfn. 08-16 44 78
Sandra Strandberg, tfn. 08-16 26 09