Riktlinjer för utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för utbildning

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här finns mallar och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Utbildning på forskarnivå

Här finns mallar och riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Kvalitetsarbete

Här finns information om Humanvetenskapliga områdets arbete med kvalitetssäkring av utbildning och granskningsrapporter för utbildningar inom Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kontakt

Utbildningsgruppen
utbildning@samfak.su.se

Utbildningsledare
Anna Nyberg, tfn. 08-16 24 91
Kristina Nilsson Björkenstam,
tfn. 08-16 39 28

Handläggare
Sofia Mattsson, tfn. 08-16 20 48
Anders Nilsson, tfn. 08-16 44 78
Sandra Persson, tfn. 08-16 44 89