Riktlinjer för utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för utbildning

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här finns mallar och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Utbildning på forskarnivå

Här finns mallar och riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Licentiatseminarium och disputation

Här finns information om licentiatseminarium och disputation.

Disputationsanmälan

Kontakt

Utbildningsgruppen
utbildning@samfak.su.se

Utbildningsledare
Anna Nyberg, tfn. 08-16 24 91
Kristina Nilsson Björkenstam,
tfn. 08-16 39 28

Handläggare
Anders Nilsson, tfn. 08-16 44 78
Sandra Strandberg, tfn. 08-16 26 09