Samhällsvetenskapliga fakultetens strategiska plan

Här finns  Samhällsvetenskapliga fakultetens strategiska plan 2023-2025 (192 Kb) beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2023-09-20.

Institutionernas strategiska planer

Här finns några exempel på strategiska planer från institutionerna under Samhällsvetenskapliga fakulteten.