Regelverk och beslut

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
  4. Regelverk och beslut

Regelverk och beslut

Universitetets verksamhet styrs i första hand av 

Internt inom universitetet fattas också beslut om hur verksamheten ska bedrivas och lokala regler för detta. Sådana beslut kan fattas bland annat i universitetsstyrelsen, fakultetsnämnden och institutionsstyrelsen, samt av rektor, dekanus och prefekter.

Delegationsordningar

Vem har rätt att fatta vilka beslut? Här finner du besluts- och delegationsordningarna för universitetet och fakulteten.

Kontakt

Fakultetskansliet

Postadress
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Södra huset, A5
Stockholms universitet
106 91 Stockholm