Under varje läsår finns flera chanser för gymnasieelever att komma till universitetet. Det finns bland annat möjlighet att direkt kontakta våra institutioner och se om de har möjlighet att ta emot en klass, och kanske låta er sitta med på en föreläsning.

Forskardagarna

Varje höst anordnar universitetet Forskardagarna, ett evenemang öppet för allmänheten. Här får du ta del av vår forskning genom korta populärvetenskapliga föreläsningar inom vitt skilda områden.

Läs mer om Forskardagarna