Examen

Examen

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan du ta examen i ett stort antal huvudområden (det som tidigare kallades "ämnen"). Examen kan tas antingen genom att kombinera fristående kurser eller genom att följa ett utbildningsprogram.

Du ansöker själv om examen och ansvarar för att din ansökan är komplett. Endast hela avslutade kurser kan ingå i en examen. Den institution där du skrivit ditt examensarbete ger klartecken till om din kurskombination uppfyller examensmålen i högskoleförordningen.

Här finns ansökningsblankett och en förteckning på vilka handlingar som ska ingå. Där hittar du också utförligare information om olika typer av examina.

Kontakt

Utbildningsgruppen
utbildning@samfak.su.se

Utbildningsledare
Anna Nyberg, tfn. 08-16 24 91
Kristina Nilsson Björkenstam,
tfn. 08-16 39 28

Handläggare
Sofia Mattsson, tfn. 08-16 20 48
Anders Nilsson, tfn. 08-16 44 78
Sandra Persson, tfn. 08-16 44 89

Sök utbildning