Undervisning
 
 


Masterprogram

Här nedan ser du masterprogrammen inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

Allmänt masterprogram i psykologi 120 hp

Internationellt masterprogram i statsvetenskap 120 hp

Joint Master’s Programme in Health Informatics 120 hp

Magisterprogram i data- och systemvetenskap 60 hp

Magisterprogram i demografi 60 hp

Master’s Programme in International and Comparative Education 120 hp

Master’s Programme in Population Health: Societal and Individual Perspectives 120 hp

Masterprogram CREOLE: Cultural Differences and Transnational Processes 120 hp

Masterprogram i affärsledning med informationssystem 120 hp

Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi 120 hp

Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter 120 hp

Magisterprogram i barnkultur 60 hp

Masterprogram i Consumer & Business Marketing 120 hp

Masterprogram i data- och systemvetenskap 120 hp

Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring 120 hp

Masterprogram i IT-projektledning 120 hp

Masterprogram i karriärutveckling och vägledning 120 hp

Masterprogram i kulturgeografi 120 hp

Masterprogram i ledarskap 120 hp

Masterprogram i Management Studies 120 hp

Masterprogram i nationalekonomi 120 hp

Masterprogram i pedagogik 120 hp

Masterprogram i psykologi, med inriktning mot personal, arbete och organisation (PAO) 120 hp

Masterprogram i Public Management 120 hp

Masterprogram i redovisning, revision och finansiell företagsanalys 120 hp

Masterprogram i samhällsplanering 120 hp

Masterprogram i socialantropologi 120 hp

Masterprogram i socialt arbete 120 hp

Masterprogram i sociologi 120 hp

Masterprogram i sociologisk samhällsanalys 120 hp

Masterprogram i specialpedagogik 120 hp

Masterprogram i statistik 120 hp

Masterprogram i statsvetenskap 120 hp

Masterprogram i strategisk IT-management 120 hp

Multidisciplinary Master’s Programme in Demography 120 hp