Undervisning
 
 

Masterprogram


Allmänt masterprogram i psykologi 120 hp

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier 120hp

Internationellt masterprogram i statsvetenskap 120 hp

Joint Master’s Programme in Health Informatics 120 hp

Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi 120 hp

Magisterprogram i data- och systemvetenskap 60 hp

Magisterprogram i demografi 60 hp

Magisterprogram i barnkultur 60 hp

Masterprogram i beslutsanalys och data science 120 hp

Masterprogram i data- och systemvetenskap 120 hp

Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik 120 hp

Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv 120 hp

Masterprogram i förskoledidaktik 120 hp

Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring 120 hp

Masterprogram i Global politisk ekonomi 120 hp

Masterprogram i informationssäkerhet 120 hp

Masterprogram i kulturgeografi 120 hp

Masterprogram i kriminologi 120 hp

Masterprogram i management, organisation och samhälle 120 hp

Masterprogram i marknadsföring 120 hp

Masterprogram i Marknadskommunikation 120 hp

Masterprogram i nationalekonomi 120 hp

Masterprogram i pedagogik 120 hp

Masterprogram i psykologi, med inriktning mot personal, arbete och organisation (PAO) 120 hp

Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning 120 hp

Masterprogram i socialantropologi 120 hp

Masterprogram i sociologi 120 hp

Masterprogram i sociologisk samhällsanalys 120 hp

Masterprogram i specialpedagogik 120 hp

Masterprogram i statistik 120 hp

Masterprogram i statsvetenskap 120 hp

Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation 120 hp

Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem 120 hp

Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning 120 hp

Masterprogram i öppen e-förvaltning 120 hp