Kvinna med laptop

 

Utbildning på forskarnivå

Doktorsexamen uppnås efter fyra års studier på forskarnivå på heltid i enlighet med studieplanen för respektive ämne. I vissa fall finns även möjlighet att ta ut en licentiatexamen, en akademisk examen på forskarnivå och motsvarar ungefär en halv doktorsexamen.

Utbildningens upplägg

Formerna för utbildningen på forskarnivå varierar inom olika ämnen. I vissa ämnen präglas avhandlingsarbetet i hög grad av individuellt arbete, i andra i högre grad av samarbete inom forskargrupper. Utbildningarnas utformning varierar också mellan de olika ämnena - i några ämnen är studierna mer enhetligt upplagda och i andra ämnen mer flexibla.

Utbildning på forskarnivå ger möjlighet till en gedigen fördjupning i ett ämne kombinerat med en självständigt utförd forskningsuppgift, där nya forskningsresultat och kunskaper produceras.

Vid fakulteten finns 16 institutioner som ger utbildning i 19 forskarutbildningsämnen.

Regelverk och information

Forskarutbildningen regleras främst av Högskoleförordningen men också av lokala föreskrifter för Stockholms universitet som finns i Regelboken.