Varje institution som ger utbildning på forskarnivå har fastställt fasta ansökningsdatum. Om det finns finansiering tillgänglig kommer institutionerna att annonsera ut lediga platser i anslutning till dessa datum. Vänligen besök respektive institutions webbplats eller Lediga anställningar för mer information.

Följande datum gäller:

Ansökningsdatum utbildning på forskarnivå

Institution Sista ansökningsdag
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 1 maj, 1 december
Institutionen för folkhälsovetenskap 15 mars, 15 oktober
Ekonomisk-historiska institutionen 10 juni
Företagsekonomiska institutionen 30 april
Institutionen för data- och systemvetenskap 30 april, 15 oktober
Kriminologiska institutionen 31  mars, 31 oktober
Kulturgeografiska institutionen 15 maj, 15 november
Nationalekonomiska institutionen 1 februari
Institutionen för pedagogik och didaktik 1 mars
Psykologiska institutionen 1 april, 1 november
Socialantropologiska institutionen 15 februari
Institutionen för socialt arbete 15 maj, 15 december
Sociologiska institutionen 15 maj, 15 december
Specialpedagogiska institutionen 1 mars, 1 oktober
Statistiska institutionen 25 maj
Statsvetenskapliga institutionen 3 mars, 1 december