Varje institution som ger utbildning på forskarnivå har fastställt fasta ansökningsdatum. Om det finns finansiering tillgänglig kommer institutionerna att annonsera ut lediga platser i anslutning till dessa datum. Vänligen besök respektive institutions webbplats eller Lediga anställningar för mer information.

Följande datum gäller:

Ansökningsdatum utbildning på forskarnivå

Institution Sista ansökningsdag
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 1 maj, 1 december
Institutionen för folkhälsovetenskap 15 mars, 15 oktober
Ekonomisk-historiska institutionen 10 juni, 10 dec
Företagsekonomiska institutionen 31 januari
Institutionen för data- och systemvetenskap 15 april, 15 oktober
Kriminologiska institutionen

15 september, (31 januari)

Kulturgeografiska institutionen 1 juni, 15 januari
Nationalekonomiska institutionen 1 februari
Institutionen för pedagogik och didaktik 1 mars
Psykologiska institutionen 1 april, 1 november
Socialantropologiska institutionen 15 februari
Institutionen för socialt arbete 1 april, 1 november
Sociologiska institutionen 1 februari, 1 september
Specialpedagogiska institutionen 1 mars, 1 oktober
Statistiska institutionen 25 april
Statsvetenskapliga institutionen 6 februari, 15 november