Disputationen är den offentliga granskningen av doktorsavhandlingen.

Doktorsexamen

Den som har blivit godkänd vid disputation och fullgjort sina kurser kan ta ut doktorsexamen, ansökan om doktorsexamen görs hos Studentavdelningen. De som har tagit ut sin doktorsexamen före läsårets utgång blir inbjudna till Stockholms universitets promotions- och installationshögtidlighet som hålls varje höst i Stadshuset. Där tilldelas de nyblivna doktorerna ett diplom och en lagerkrans vid en ceremoni som leds av rektor. 

Läs mer om doktorspromotionen här

Kontakt

För frågor som rör disputationer, skicka e-post till: samfakdisputationer@su.se