För disputationsanmälan vänligen fyll i Disputationsanmälan (350 Kb)  och skicka till
samfakdisputationer@su.se senast sex terminsveckor före disputation.

Observera att fakultetens disputationsregler är reviderade fr. o. m. 1 oktober 2020 och att formuläret för disputationsanmälan även är uppdaterat. Disputationer som äger rum efter 1 oktober, men där disputationsanmälan inkommit senast sista september 2020, följer Riktlinjer för disputationer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, beslutade 2015-06-10.

Önskas blankett för disputationsanmälan där antalet ledamöter i betygsnämnden ska vara fem, vänligen kontakta samfakdisputationer@su.se.