Institutionsövergripande forskarutbildningskurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Utbildning på forskarnivå
  6. Institutionsövergripande forskarutbildningskurser

Institutionsövergripande forskarutbildningskurser

Här presenteras institutionsövergripande kurser inom utbildning på forskarnivå. Nedanstående kurser kan sökas av forskarstuderande vid fakulteten oavsett institutionstillhörighet. (För kurser vid Företagsekonomiska institutionen, vänligen besök http://www.sbs.su.se/sv/Utbildning/Forskarniva/Kurser-inom-forskarutbildningen/ )

Kurserna är uppdelade i "Metodkurser" och "Övriga kurser".

 

Forskningsetik och vetenskaplig redlighet - ny seminarieserie inom forskarutbildningen

Den 31 maj 2017 fattade Områdesnämnden för humanvetenskap beslut om att säkerställa inslag av etik i utbildningen på forskarnivå inom Humanvetenskapliga området.

Kontakt

Utbildningsledare
Karin Hansson
utbildning@samfak.su.se
Tfn. 08 - 16 35 51

 

Sök utbildning
Fältkurser vid Medelhavet