Institutionsövergripande forskarutbildningskurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Utbildning på forskarnivå
  6. Institutionsövergripande forskarutbildningskurser

Institutionsövergripande forskarutbildningskurser

Här presenteras institutionsövergripande kurser inom utbildning på forskarnivå. Nedanstående kurser kan sökas av forskarstuderande vid fakulteten oavsett institutionstillhörighet.

Kurserna är uppdelade i "Metodkurser" och "Övriga kurser".

 

Forskningsetik och vetenskaplig redlighet - seminarieserie inom forskarutbildningen

Utbildningen är ett led i att säkerställa inslag av etik i utbildningen på forskarnivå inom Humanvetenskapliga området.

Kontakt

Utbildningsledare
Anna Nyberg
utbildning@samfak.su.se
Tfn. 08 - 16 24 91

 

Sök utbildning
Fältkurser vid Medelhavet