Institutionsövergripande forskarutbildningskurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Utbildning på forskarnivå
  6. Institutionsövergripande forskarutbildningskurser

Institutionsövergripande forskarutbildningskurser

Här presenteras institutionsövergripande kurser inom utbildning på forskarnivå. Nedanstående kurser kan sökas av forskarstuderande vid fakulteten oavsett institutionstillhörighet.

Kurserna är uppdelade i "Metodkurser" och "Övriga kurser".

 

Kontakt

Utbildningsgruppen
utbildning@samfak.su.se

Utbildningsledare
Anna Nyberg, tfn. 08-16 24 91
Kristina Nilsson Björkenstam,
tfn. 08-16 39 28

Handläggare
Sofia Mattsson, tfn. 08-16 20 48
Anders Nilsson, tfn. 08-16 44 78
Sandra Persson, tfn. 08-16 44 89

Sök utbildning