Kvinna med laptop

 

Utbildningens upplägg

Formerna för utbildningen på forskarnivå varierar inom olika ämnen. I vissa ämnen präglas avhandlingsarbetet i hög grad av individuellt arbete, i andra ämnen i högre grad av samarbete inom forskargrupper. Utbildningarnas utformning varierar också – i några ämnen är studierna mer enhetligt upplagda och i andra ämnen mer flexibla.

Utbildning på forskarnivå ger möjlighet till en gedigen fördjupning i ett ämne kombinerat med en självständigt utförd forskningsuppgift, där nya forskningsresultat och kunskaper produceras.

Vid fakulteten finns 16 institutioner som ger utbildning i 19 forskarutbildningsämnen.

Regelverk och information

Forskarutbildningen regleras främst av Högskoleförordningen men också av lokala föreskrifter för Stockholms universitet som finns i Regelboken.