Utbildning

Utbildning

Forsknings- och näringslivsanknytning är stark i huvudstadsregionen. Som student möter du lärare som forskar i sina undervisningsämnen och har bred arbetsmarknadskunskap. Många av våra utbildningar är bland de med högst söktryck i landet.

Program och fristående kurser

Den samhällsvetenskapliga utbildningen på grund- och avancerad nivå ges både inom program och som fristående kurser. Det breda utbudet gör det möjligt att kombinera olika ämnen för att skräddarsy din examen. På så vis kan utbildningen anpassas både efter intressen och vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Särskild information om höstterminen 2020

Planering för höstterminen görs av respektive institution och läggs upp på institutionens webbsida så snart som möjligt och senast den 15 juli. Se länkar till institutionernas webbplatser

Uppdragsutbildning

Dagens samhälle och arbetsliv ställer krav på livslångt lärande. Stockholms universitet kan erbjuda fortbildning och kompetensutveckling till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

Kontakt

Utbildningsledare
Anna Nyberg
utbildning@samfak.su.se
Tfn. 08 - 16 24 91

 

Sök utbildning
Fältkurser vid Medelhavet