Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fyllnadsval till fakultetsnämnden

Då ledamot behöver ersättas i fakultetsnämnden kommer ett fyllnadsval att ske för att fakultetsnämnden ska vara fulltalig.

Entreprenör

Kvinnor anpassar sina liv efter manliga entreprenörer

Kvinnor som lever med en man som är entreprenör investerar mycket i företaget på bekostnad av jämställdhet. – Med offentliga medel hjälper vi i första hand män att starta, bygga och skydda bolag där kvinnornas insats osynliggörs, menar Matilda Eriksson vid Stockholms universitet.

Barn

Tvärvetenskapliga kurser för dig som forskar

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen erbjuder kurser för dig som forskar och behöver mer kunskap i etiska frågor när det gäller barn och unga.

Mörth

Vilka demokratiska värden är viktiga att skydda och hur gör man när de krockar med varandra?

Cyberkrigföring och de nya säkerhetshot det medför ställer sådana frågor på sin spets. Ska man skydda allmänheten från fientliga desinformationsattacker? Ulrika Mörth vid Statsvetenskapliga institutionen är en av dem som beviljats medel från Vetenskapsrådet för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet.

Lukt

Vårt känsliga doftsinne kopplas till minnesprocesser i hjärnan

Ny forskning om doftsinnet kan ge en uppdaterad bild av människans intelligens. Läs mer och se film om luktforskaren Jonas Olofsson, vars forskning utgör kunskapsbas i rehabiliteringen av covidpatienter som förlorat lukt och smak.

Sök utbildning
Kommande disputationer
Disputationsanmälan

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Blå platta

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.