Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Skärmbild Samhällsvetenskapliga fakultetens startsida

Ny hemsida för Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har ny webbsida för extern information, nyheter, aktuella disputationer med mera. Du hittar den på su.se/samfak. Intern information såsom regelverk och beslut, protokoll, riktlinjer etc., hittar du på den här hemsidan tills vidare.

Södra husen, Frescati

Valresultat för dekanat och fakultetsnämnd klart

Nu har valet av ledamöter och dekaner Samhällsvetenskapliga fakulteten för mandatperioden 2024-2026 avslutats.

Frescati i höstskrud.

Medel för särskilda satsningar 2023-2025

Nu är det möjligt för tillsvidareanställda lektorer att söka medel för att skriva projektansökningar till externa bidragsgivare.

Valberedningens förslag till ledamöter för den Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2024-2026

Valberedningen har nu utsett ett förslag på kandidater till ledamöter till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för mandatperioden 2024-2026.

Man utövar våld Foto: Syda Productions Mostphotos

Unga i våldsamma relationer söker stöd online

Ideella verksamheters stöd, och anonymiteten de erbjuder, spelar en viktig roll för unga i våldsamma relationer. Det menar Sibel Korkmaz, en av forskarna bakom en ny rapport om våld i ungas partnerrelationer.

Skärmdump från SVT:s Den stora älgvandringen

Forskning om vår relation till vandrade älgar

SVT:s Den stora älgvandringen är i gång för i år. Erica von Essen är socialantropologen som följer tittarna som engagerar sig kring älgarna i tv – och hoppas på rebelliska djur i sändningen.

Stockholms universitet ansluter till EBRAINS

Stockholms universitet blir del av den digitala forskningsinfrastrukturen EBRAINS som associerad medlem. Medlemskapet är viktigt för att stärka universitetets forskning om hjärnan och dess relation till beteende.

Kartläggning av levnadsvanor får oss att förstå vår samtid

Hur umgås svenskarna med sina vänner? Och hur har vi det egentligen på jobbet? Många tror att informationen om befolkningen ”bara finns där” – men bakom statistiken pågår ett stort och långtgående forskningsprojekt. Levnadsnivåundersökningen (LNU) ger en bred bild av hur svenskarna egentligen har det.