Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Annika Ullman

Mentorsprogrammet tillbaka till hösten

Till hösten är det dags för Mentorsprogrammet att starta upp på nytt. Den lyckade satsningen från Humanvetenskapliga området sammanför juniora forskare med mentorer.

Spec

Kommande avhandling om marknadens påverkan på specialpedagogiken

På 90-talet infördes marknadssystem för utbildning i Sverige. Det innebar att elever och föräldrar blev konsumenter av utbildning med möjlighet att själva välja skola. Skolorna började konkurrera om eleverna i ett kundbaserat system.

Fariba Majlesi

”Shut up and write” skapar digital gemenskap hos doktorander

Doktorander på Stockholms universitet har tagit egna initiativ för att skapa gemenskap över Zoom. Upplägget kallas för "Shut up and write" och går ut på att starta veckan tillsammans genom att skriva under tystnad.

Fyllnadsval fakultetsnämnden 2021

Valberedningen föreslår att professor Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI), utses till ny suppleant i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden under resterande del av mandatperioden som sträcker sig till och med 2023.

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå platta

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Humanvetenskapliga områdets rekommendationer till institutionerna gällande disputationer och licentiatseminarier under rådande läge.

Yvonne Svanström

Yvonne Svanström ny dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Yvonne Svanström är från årsskiftet ny som dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten och även som vicerektor. I Yvonnes tillvaro samsas forskning med praktiskt ledarskap – och nu även med ett nygammalt hästintresse på campus.

Sök utbildning
Kommande disputationer
Disputationsanmälan
H-området