Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Seminarium: Etiska frågor i praktiknära forskning

Vid seminariet den 5 december via Zoom diskuteras etiska frågor som kan uppstå i praktiknära forskning, med utgångspunkt i erfarenheter från Institutionen för ämnesdidaktik vid SU och Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS) respektive Kungliga Musikhögskolan (KMH).

Tvärvetenskaplig utbildning om barns rättigheter

Nu ges för första gången magisterprogrammet Barnets rättigheter. Det är tvärvetenskapligt och riktar främst in sig på yrkesverksamma som arbetar med barn.