Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Humanitär

Humanitära behov avgörande för FN:s katastrofstöd efter klimatkatastrofer

FN-bistånd efter klimatrelaterade katastrofer styrs främst av humanitära behov och inte av finansiärernas strategiska intressen. Det visar en ny studie som betonar betydelsen av att väga in klimatfrågor för att förstå biståndsutbetalningar.

Pappor

Pappors inkomst sjunker efter första barnet – men mammor förlorar fortfarande mest

Hos heterosexuella par i Sverige sjunker kvinnans inkomst kraftigt efter att paret fått sitt första barn – det är känt sedan tidigare. Nytt för senare generationer är att även mäns inkomst dippar något efter barn, vilket lett till en aning mer jämlika inkomster. Trots denna förändring är ojämlikheten i inkomst efter barn fortfarande stor bland par i Sverige. 

Musik

Kriser i internationella organisationers legitimitet studeras genom musik

Med hjälp av musik studerar statsvetare förändringar i förtroendet för internationella organisationer över två decennier, bland annat för EU, FN och IMF. ”The Battle of Seattle” 1999 och protesterna vid EU-toppmötet i Göteborg 2001 är exempel på legitimitetskriser som framträder.

Antknytning

Missförstånd runt anknytning kan leda till fel beslut för barn

Anknytningsteorin missförstås ofta när viktiga beslut tas om barn, det menar Tommie Forslund och Pehr Granqvist vid Psykologiska institutionen.

Lukt

Kraftig påverkan på luktsinnet viktig markör för covid-19

Luktförlust är det enskilt tydligaste symptomet på covid-19. Personer som skattar sitt luktsinne till 0–2 på en skala 0–10 är med stor sannolikhet drabbade av covid-19. Det visar en ny stor internationell studie.

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå platta

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Humanvetenskapliga områdets rekommendationer till institutionerna gällande disputationer och licentiatseminarier under rådande läge.

Yvonne Svanström

Yvonne Svanström ny dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Yvonne Svanström är från årsskiftet ny som dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten och även som vicerektor. I Yvonnes tillvaro samsas forskning med praktiskt ledarskap – och nu även med ett nygammalt hästintresse på campus.

Sök utbildning
Kommande disputationer
Disputationsanmälan
H-området