Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
student

Kränkningar och kärlek sammanvävs i ungdomars nätvardag

I en ny avhandling kartlägger Kim Sylwander unga tjejers vardag på sociala medier – en miljö där hat och kränkande handlingar sammanvävs med vänskapsyttringar och kärlek.

MR-kamera

Coronapandemin tvingar forskare att tänka om

Utbrottet av covid-19 har påverkat samhället i stort, även forskningen och enskilda forskare. Flera forskningsmiljöer på Stockholms universitet har blivit begränsade av pandemin, men det finns också forskare som ser fördelar med den nya situationen.

Valresultat Samhällsvetenskapliga fakulteten

Val till fakultetsnämnd och dekanat inom Samhällsvetenskapliga fakulteten för mandatperioden 2021-2023 är nu klart. 

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå platta

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Humanvetenskapliga områdets rekommendationer till institutionerna gällande disputationer och licentiatseminarier under rådande läge.

Sök utbildning
Kommande disputationer
Disputationsanmälan
H-området