Publikationer

Ur konstboken "Gestaltningar". Annika Svenbro, Du går icke ensam.Foto: Jean-Baptiste Béranger

Allmän statistikproduktion

Publikationer i DiVA av våra medverkande

Här hittar du publikationer i DiVA av våra nuvarande medverkande inom Allmän statistikproduktion.

Kontakt

Ansvarig för Allmän statistikproduktion med undersökningsmetodik är professor Dan Hedlin.