Aktuell forskning

Statistik kan hjälpa läkare att fatta rätt beslut

Hur stor andel av en grupp patienter kommer dö av en viss sjukdom? Och, skulle en viss behandling öka deras chans att överleva? Parfait Munezero, doktorand i statistik, forskar på statistiska modeller som kan ge svar på den här typen av frågor.

Tre glada barn läser i en bok i ett klassrum. Foto: Wavebreakmedia

Inte sant att fler syskon leder till lägre intelligens

Ju fler syskon i familjen, desto lägre kognitiv förmåga har barnen. Det har visats i flera tidigare studier. Men forskning från Linda Wänström och Gebrenegus Ghilagaber visar att sambandet inte är så enkelt.

Kontakt

Huvudansvarig för institutionens forskning är prefekt Michael Carlson.

Service för våra forskare

Flera avdelningar och enheter inom universitetsförvaltning och gemensam verksamhet erbjuder gratis service och stöd till dig som forskare vid Stockholms universitet. Forskningsservice och universitetetsbiblioteket erbjuder service som hjälper dig i ditt dagliga arbete.