Våra medarbetare

Institutionen har runt 40 medarbetare inklusive övningslärare.  Idag har vi tre professurer och en lärarkår bestående av ungefär 15 heltidstjänster, varav runt 10 är lektorer eller docenter. Den administrativa personalen består av fem personer och har hand om exempelvis kursadminstration, studievägledning, webb och ekonomi. 

Vi har 9 doktorander. På grund- och avancerad nivå studerar runt 700 registrerade studenter varje termin. Mer information om institutionens medarbetare.

Institutionens historia

Det var den 8 oktober 1903 som Gustav Sundbärg utsågs till docent i statistik vid den högskola som från 1961 utgör Stockholms Universitet.

100 år senare, den 8 oktober 2003 anordnade Statistiska institutionen vid Stockholms Universitet en jubileumskonferens i form av ett halvdagssymposium för att fira att ett sekel förflutit sedan Stockholms Högskola fick sin första docent i statistik.

Du kan läsa mer om institutionens, och fakultetens, historia i Faculty of Social Scienses 1964-2014 samt i Statistiska Institutionens jubileumskonferens (303 Kb) .