Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Förslag till sammansättning av dekanat och fakultetsnämnd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Valberedningen presenterar sitt förslag av dekanat och ledamöter till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för mandatperioden 2018-2020.

Mentorsprogram för juniora forskare vid Humanvetenskapliga området

Humanvetenskapliga området sjösätter i september 2017 ett mentorsprogram för juniora forskare. Programmet är avsett främst som karriärstöd och mentorerna kommer att fungera som bollplank och rådgivare. Omfattning är på ett år med cirka tre möten per termin.

Välkomstdag för doktorander 27 september

De 27 september anordnar humanistiska, samhällsvetenskapliga och juridiska fakulteterna en välkomstdag för doktorander. Här får du som nyantagen doktorand vid fakulteten information om nästan allt du behöver veta om att vara doktorand vid Stockholms universitet.