Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ulrika Mörth ny prodekan

Rektor, Astrid Söderbergh Widding, har beslutat att i enlighet med resultatet av fyllnadsvalet utse Ulrika Mörth till ny prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetens strategier och verksamhetsplan 2016-2017

Under våren har fakultetsledningen antagit en ny fakultetsstrategi för 2016-2018 samt en verksamhetsplan för 2016-2017.