Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fyllnadsval prodekan Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Med anledning av att prodekan Gunnel Forsberg går i pension vid årsskiftet genomförs under oktober/november 2016 fyllnadsval för funktion som prodekanus under 2017.

Fakultetens strategier och verksamhetsplan 2016-2017

Under våren har fakultetsledningen antagit en ny fakultetsstrategi för 2016-2018 samt en verksamhetsplan för 2016-2017.