Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Förslag till sammansättning av dekanat och fakultetsnämnd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Valberedningen presenterar sitt förslag av dekanat och ledamöter till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för mandatperioden 2018-2020.

Välkomstdag för doktorander 27 september

De 27 september anordnar humanistiska, samhällsvetenskapliga och juridiska fakulteterna en välkomstdag för doktorander. Här får du som nyantagen doktorand vid fakulteten information om nästan allt du behöver veta om att vara doktorand vid Stockholms universitet.

Plattan

Profilseminarier hösten 2017

Humanvetenskapliga områdesnämnden fortsätter traditionen att bjuda in till samtal om ämnesövergripande teman av hög angelägenhetsgrad för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Liksom tidigare terminer behandlar höstens seminarier såväl profilområdesteman som frågor av generell karaktär.