Alla utbildningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statistiska Institutionen
  4. Utbildning - old
  5. Alla utbildningar
Moln som speglar sig i Södra husets fasad. Foto: Eva Albrektsson

Utbildningar i statistik

När du studerar statistik får du träna dig i att kritiskt granska, diskutera och utvärdera resultat. Dina färdigheter med statistisk programvara och programmering fördjupas under studierna, och många av våra studenter får jobb som data scientist efter avslutad utbildning. Institutionen bedriver forskning inom bl.a. data science och maskininlärning, försöksplanering och officiell statistik.

Hur är det att studera statistik - egentligen?

Vår masterstudent Emma berättar om hur det är att läsa statistik vid Stockholms universitet.

Fristående kurser på avancerad nivå

Fördjupa dina statistiska kunskaper och specialisera dig inom statistiken - läs fristående kurser i statistik på avancerad nivå!

Sök bland alla våra utbildningar i universitetets webbkatalog

Till utbildningskatalogen

För dig som ska söka till andra terminen i statistik

Om du vill läsa hela terminen ska du söka Statistik II (30 hp) och om du bara vill läsa halva terminen ska du söka Statistisk teori med tillämpningar (15 hp).

Andra halvan av termin två är kursen Ekonometri (15 hp). För att bli behörig till Ekonometri ska du ha klarat hela Statistisk teori med tillämpningar.

Du som är programstudent ska söka som programstudent till Statistik II, inte till de fristående kurserna Statistisk teori med tillämpningar och Ekonometri.