SBS Executive MBA-program är idag ackrediterat av AMBA (The Associations of MBAs; London, UK).

SBS eftersträvar även att bli ackrediterat av AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business; Tampa, USA).

De två ackrediteringsprocesserna består av liknande delar, men har sin egen specifika karaktär.

AACSB

Omfattning: Ackrediterar ett helt universitet och de specifika program som inkluderas där.
Tidsomfattning: 2-7 år.
Möjlighet till förnyad ackreditering: vart 5:e år.  
Status för SBS: Initial självvärderingsrapport godkänd av AACSB i april 2016. SBS senaste uppdateringsrapport godkändes av AACSB i maj 2018 och nästa rapport skickas in i februari 2019.

AMBA

Omfattning: Ackrediterar specifika program som exempelvis Executive MBAs.
Tidsomfattning: 9-18 månader.
Möjlighet till förnyad ackreditering: Vart 3:e - vart 5:e år.
Status för SBS: Ackrediterades i maj 2018 (3 år).